2023-03-22

Slideability

Slideability är en term som har blivit betydande inom industri- och logistiksektorn. Attributet hänvisar till förmågan hos en vagn att glida smidigt in i ett tätt utrymme med hjul. Begreppet uppstod som ett resultat av feedback från slutanvändare som önskade större rörelsefrihet.

Swede-Wheel är alltid mån om att förse våra kunder med de bästa produkterna som uppfyller deras specifika behov. Som svar på feedback samarbetade Swede-Wheel med en kund för att byta till en ny hjulmodell med syfte att förbättra olika aspekter av deras utrustning. Men under testningen märkte slutanvändarna att det nya hjulet hade tappat förmågan att glida på sidan, vilket var ett naturligt sätt för dem att hantera vagnarna på.

Återkopplingen från slutanvändarna om vikten av slideability har lett till en ökad betoning på attributet inom materialhantering. Swede-Wheel har plockat upp attributet och håller nu på att testa hjul och deras Slideability.

 

slideability copy.jpg

 

Filip, testtekniker övervakar testcentret.

"Vi har länge testat och har en god förståelse för hur våra hjul presterar i andra viktiga egenskaper som viktmotstånd , rullmotstånd  och greppbarhet men slideability är något vi nu börjat testa och lära oss om. Jag tror att det faktum att vi har nära partnerskap med våra kunder hjälper oss att hålla ett öra mot marken och utveckla hjul för slutanvändaren."

 

När det gäller att välja hjul för din utrustning är det viktigt att ta hänsyn till de specifika behoven i din applikation. Om du arbetar i ett trångt utrymme med begränsad manövrerbarhet kan slideability vara en kritisk faktor att tänka på. Andra faktorer, såsom lastkapacitet och stabilitet, kan vara viktigare i andra situationer. Swede-Wheel förstår att olika applikationer kräver olika lösningar och kan tillsammans med kunder ta fram anpassade lösningar som möter deras specifika behov.

 

Sammanfattningsvis är slideability en viktig egenskap som gör det möjligt för operatörer att enkelt flytta utrustning i trånga utrymmen, vilket sparar tid och förbättrar säkerheten. Swede-Wheels fokus på kundfeedback och samarbete har lett till utvecklingen av länkhjul som prioriterar slideability, baserat på slutanvändarinsikter. I takt med att tillverkningsindustrin fortsätter att utvecklas är Swede-Wheel fortsatt engagerade i att förse marknaden med produkter som gör det enklare och hjälper kunden i sin vardag.