Teknisk information

Vill du ha detaljerad information om de hjul och bygeltyper du är intresserad av? Titta gärna närmare på sprängskisserna över våra olika lösningar.

De sex första siffrorna i artikelnumret anger vilken bygeltyp varje hjul har. Ex.vis. 4107000201S och de tre sista siffrorna i artikelnumret anger hjultyp. Ex.vis. 4107000201S.

Information om hjulens kemiska hållbarhet hittar du i vår informationslista.

Se sprängskisser över hjultyper här.
Se sprängskisser över bygeltyper här.