Logivey

Logivey, ett koncept och varumärke inom Swede-Wheel.

På Swede-Wheel arbetade vi nyligen fram nya ambitiösa och långsiktiga mål och startade med det en ny resa ihop. Resan ska präglas av att vårt ledord ”glädje” och vi ska alltid ha vår slogan ”makes it easier” i ryggen i alla beslut vi tar på vägen.

Runt år 2015 utvecklade vi ett sortiment inom odrivna transportörer, något som då var ett mindre och kompletterande sortiment för att hjälpa en kund. Under åren har vi fortsatt utveckla sortimentet med mer smarta lösningar inom just odriven materialhantering och har idag med ett växande utbud och ihop med relaterade produkter ett väl utvecklat erbjudande som vi vill fortsätta satsa på.

Förenklat kan man säga att vi nu valt att sätta ett samlingsnamn på sortimentet vi tidigare kallat transportörer, det vill säga Logivey, med tillägget ”by Swede-Wheel”. Tillägget ska förtydliga att just det att Logivey. Inte är ett eget bolag utan ett koncept/varumärke inom Swede-Wheel ab.

 

 

John förklarar

På Swede-Wheel sätter vi en ära i att lyssna till dig som kund. Med ett öra mot marknaden drivs vi av förståelsen för dina behov. Resultatet av det senaste arbetet kallar vi LOGIVEY. 

Läs mer

Lådbanor

Odrivna rullbanor skapar effektiva flöden. Både för att förflytta gods men också som en avställningsyta. Benstöden är steglöst ställbara i höjd och rullbanebäddens lutning kan justeras till att ge önskad gravitationshjälp åt godset du vill flytta. Med en liten lutning får du hjälp att för hand skjuta fram tex ett paket vid en packstation. Med en större lutning kommer godset att rulla iväg enbart med hjälp av gravitationen. 

 

Till lådbanor

Pallbana

Odriven pallbana avsedd för hantering av pallar skapar effektiva flöden. Både för att förflytta gods men också som en avställningsyta. Benstöden är steglöst ställbara i höjd och rullbanebäddens lutning kan justeras till att ge önskad gravitationshjälp åt godset du vill flytta. Med en liten lutning får du hjälp att för hand skjuta fram en pall. Med en större lutning kommer godset att rulla iväg enbart med hjälp av gravitationen.

Koppla ihop våra standardlängder med vår skarvsats för att komma till önskad totallängd på er bana.

 

Till pallbanor

Kulrullar

Kulbord är ett bra sätt att bygga en rationell arbetsplats för pakethantering. Placera kulrullarna med ett c/c mått som är lådans minsta bredd delat på tre. Det finns flera olika sätt att montera kulrullarna, välj rätt modell nedan. Kulrullar är designade att användas med kulan uppåt. Vill du ändå använda den med kulan nedåt så gäller tumregeln att lastkapaciteten halveras. Livslängden påverkas också stort av hur rent och plant golvytan är.
Med clips monterar du effektivt de nedsänkta kulrullarna BUSP. Först monteras clipsen ovanifrån, därefter trycks kulrullen ner. Clipsen låser fast kulrullen.
Med clips monterar du effektivt de nedsänkta kulrullarna BUSP. Först monteras clipsen ovanifrån, därefter trycks kulrullen ner. Clipsen låser fast kulrullen.

 

Till kulrullar

Rullister

Oftast användes rullister i pallställ för genomloppsflödet av transportlådor och kartonger, first in - first out. Men du får också med våra rullister en flexibilitet att bygga dig en minirullbana efter dina egna ideer! Placera rullisterna med en delning som passar mot lådans minsta bredd delat med tre. Eller tätare om godset är tyngre!

 

Till rullister