2021-12-01

Swede-Wheel Ningbo

Swede-Wheel Ningbo växer så det knakar. Med en ny lokal skiftar Ningbo sitt fokus från en logistikhub till en återspegling av sin svenska förlaga. Detta innebär en stor uppgradering av maskinparken och ökat blickfång på testning och kvalité. Satsningen ligger i linje med hela Swede-Wheel gruppens vision, att skapa en enklare vardag för våra kunder.

Swede-Wheel Ningbo presentationsfilm

 

Swede-Wheel Gruppen har globala ambitioner – vi har valt en väg där vi vill kunna producerar våra produkter så nära kunden som möjligt, både ur hållbarhets- och servicehänsyn. Något vi tror ger oss konkurrensfördelar.

Swede-Wheel Ningbo har under året 2021 gjort stora investeringar för att, i linje med Swede-Wheel gruppens övergripande strategi, utveckla ett så stort ägande av tillverkandeprocessen och kompetensen kring produkterna som möjligt. Vi kan nu stolt presentera en helt ny fabrik i Ningbo, byggd efter samma produktions och kvalitetsprocesser som vi har i Sverige i stora ljusa lokaler. Fabriken invigdes i somras och fas 1 i utvecklingen av Swede-Wheels verksamhet i Ningbo Kina är nu avslutad, det vill säga, vi är i full drift.

 

Med investeringen i produktion, bredare kompetensbas samt ett större ägande av processen har vi som mål att kunna förädla och bli en än mer konkurrenskraftig och kompetent leverantör av hjul och länkhjul i Asien och Oceanien. Självklart fortsätter vi att jobba med svenska kvalitetskrav och strävar efter att hela tiden förbättra kvaliteten i vår produktion och våra produkter.

 

Slutmålet är alltid att alla investering och utvecklingar vi gör ska bidraga till en enklare vardag för våra kunder. Satsningen i Kina gör av att vi blir en mer komplett producent med en större flexibilitet och service för våra kunder i Asien/Oceanien. Att vi samtidigt får miljö och hållbarhetsmässiga uppsidor med lokalproducerat går helt i linje med samma satsning som görs i Sverige mot Europa.

 

 

Se filmen om Swede-Wheel Ningbo

 

Team.jpg