2020-12-17

God Jul & Gott Nytt År

2020 lider mot sitt slut. Det har varit ett utmanande och annorlunda år präglat av anpassningar...

2020 lider mot sitt slut. Det har varit ett utmanande och annorlunda år präglat av anpassningar pga rårande situation med COVID-19, men också ett år där vi har lärt oss mycket och ställt om på många sätt. Vi har lyckats med produktlanseringar, utveckling och lansering av ny webb och hittat nya vägar att skapa en stark utveckling ihop med våra fantastiska kunder. Något som nu tar med oss som en grund in i 2021.
 

Trots omständigheterna har vi lyckats fortsätta med att sätta fokus på miljöarbetet och utveckling av mer hållbara hjul. Det har i sig resulterat i att vi ihop med en kund lanserat ett nytt mer hållbart och miljömedvetet hjul på marknaden. Detta som en del i ett inspirerande produktserierprojekt där kunden verkligen löper linan ut i sitt hållbarhetsarbete. För oss på Swede-Wheel är detta arbete bara i sin linda och vi kommer att fortsätta att sätta fokus på produktutvecklingen och mer miljöneutral tillverkning 2021.
 

Vad gäller just webben så har den nya versionen varit uppe ett tag. Vill ni ger oss en ”julgåva” i år så var inte rädda för att sammanställa lite konstruktive feedback eller kom med idéer kring hur vi kan fortsätta utveckla webben för att på ett bättre sätt möta just dina behov. I våra ögon är webben långt ifrån färdigutvecklad utan vi kommer fortsätta utveckla smarta lösningar för att göra er upplevelse enklare och bättre.
 

Som avslutning vill vi verkligen skicka ett stort tack till alla kunder och partners för det gångna – stort tack och vi ser fram emot en fortsatt stark utveckling ihop 2021!