2020-01-28

Swede-Wheel QLC, Coronaviruset och leveranser från Kina

Kort inforamtion om Coronavirusets påverkan på Swede-Wheel QLC i Ningbo och leveranser till Sverige.

Coronaviruset sprider sig fort i Kina och myndigheterna vidtar kraftfulla åtgärder för att begränsa och stoppa spridningen. En av åtgärderna för att stoppa smittan är att förlänga de kinesiska nyårsledigheterna vi vissa regioner, både Shanghai och Ningbo påverkas av detta.

Swede-Wheel QLC i Ningbo kommer, om inget ändras, öppna enligt plan den 3-feb men hamnen i Ningbo gör inte det. Den senaste informationen vi har fått från våra fraktpartners säger att hamne kommer att öppna igen 9-feb.
Det betyder att alla hjul och ingående komponenter eller andra produkter som QLC skickar till Hillerstorp kommer att bli minst en vecka försenade. Med detta vill vi avisera att detta kan ge en effekt av att vi kommer behöva senarelägga leveranser från Hillerstorp.
Vill du ha mer information eller potentiellt diskutera alternativa fraktsätt, kontakta oss på 0370-37 37 20 eller sales@swede-wheel.se

Ovan information är baserad på information vi har idag, läget kan förändras snabbt beroende på hur situationen utvecklas.