Miljö & kvalitet

Sverige är en föregångare i globala miljöfrågor och denna inställning arbetar vi efter på våra anläggningar oavsett världsdel. Vi arbetar enligt ISO 9001 med dokumenterat arbetssätt och rutiner.

Vårt miljöarbete är gränslöst
Vi återvinner de kemikalier vi använder och vi sorterar vårt avfall. I produktionen använder vi till största delen återvunnen plast (ur kvalitetshänseende kräver dock vissa produkter ny plast).
All ytbehandling sker utan skadligt 6-värt krom (krom 6).


För att säkerställa produktkvaliteten i såväl Sverige som Kina, testar vi våra produkter enligt EN-standard eller en Swede-Wheel standard inspirerad av En-Standard, bl.a. i dynamiska maskiner. Testerna görs som stickprovskontroller, vid varje materialbyte eller när kunden kräver det (vissa kunder kräver kvalitetskontroll vid varje leverans). Vi har samma testutrustning, arbetssätt och rutiner oavsett tillverkningsland.