Temperaturområde

Funktionsförmågan för ett hjul/länkhjul påverkas av temperatur, både temperaturförändringar skapad vid friktion (användande) och av omgivande temperatur.

Sammanfattat påverkas egenskaper av kyla respektive värme på följande sammanfattat vis.

Vid användande i höga temperaturer

  • Bärighet och livslängd (förslitningsresistens) påverkas tydligt på plasten vid högre temperaturer
  • Risk för tillplattning vid statisk belastning ökar
  • Risk för påverkan på fett vilket långsiktigt kan påverka funktionalitet i bygel och lagring negativt

Vid användande i låga temperaturer

  • Elastomerer ökar i styvhet och därmed minskar de elastiska egenskaperna i plasten
  • Hårda plaster förlorar bärighet och stöttålighetsförmåga
  • Fett riskerar påverkas (stelna) och därmed försämra egenskaperna i bygel och hjul

 

De rekommenderade arbetstemperaturområdena angivit för varje produkt i sortimentet ska indikeras de temperaturområdet som produkten är användarduglig. Temperaturområdet specificeras i den tekniska specifikationen på varje produkt.  

Inom temperaturområdena ska:

  • Materialet förbli relativt stabilt och ingen betydande försämring
  • Användaren kommer normalt inte att stöta på några strukturella problem med produktens prestanda

Ovan gäller vid tillfälligt/kortsiktigt användande.

Övriga tekniska värden på produkterna, så som bärighet, har erhållits från tester som utförs i vårt testcenter enligt EN-standard (23°C – Relativ fuktighet på 50%). Alla tekniska värden kommer att påverkas av arbetstemperaturer för produkterna. Kunden är ansvariga att kontrollera produktens verkliga prestation inom de, för kunden, specifika arbetsförhållandena.