Bagerihjul

Vårt sortiment av värmebeständiga hjul har utvecklas i över 50 år för att klara extrema temperaturer. De används ofta i upp till en timmes långa cykler i värme i till exempel bagerier, och har en överlägsen livslängd. De kan också användas för kontinuerlig drift i andra applikationer, där livslängden varierar i enlighet med den enskilda miljön.

De är non-marking och har utmärkt motstånd mot vatten, de flesta lösningsmedel samt oljor och kemikalier. De har utmärkta egenskaper för brand-rök-toxicitet och är godkända för användning i livsmedelsindustrin och för alla tillämpningar med temperaturer på upp till + 260° C / + 280° C med toppar på + 300° C i mindre än 60 sekunder. De tål temperaturer ner till -40° C, samt den termiska chock som orsakas av snabba temperaturförändringar.

Filtrera fram ett hjul som passar dig i vår produktsök, klicka här! 

Ekerhjul

Våra ekerhjul är utvecklade för de krav på design och funktion som ställs på tex städvagnar. Hjulbanan är av skummad polyuretan som lätt rullar över trösklar och andra hinder utan att studsa. Samma funktion som ett luftgummihjul, men här finns ingen luft som kan pysa ut. Hjulets nav är utformat så att du kan montera det som ett gaffelmonterat hjul med två kullager (navhål 15 mm), eller med ett av kullagren i ett mindre utförande och förskjutet (navhål 12 mm) som ett fribärande hjul. Dessutom har vi en tapp som förenklar montaget, se vår film! Beställer du våra tappmonterade ekerhjul så ingår en sats med täcklock och axellock som ger en ren och snygg design. Då finns ingen utstickande axel som kan skada dina väggar!

Filtrera fram ett hjul som passar dig i vår produktsök, klicka här!

Kundvagnshjul

Namnet talar för sig själv. Vi har ett komplett standardsortiment av kundvagnshjul. Förstärkta och standard med kullager eller glidlager.

Filtrera fram ett hjul som passar dig i vår produktsök, klicka här!

Rälshjul

Med rälshjul och en räls kan du styra din vagn i en förutbestämd bana. Även en tung vagn blir lätt att flytta med metallhjul mot en metallräls. Vinkelspårhjulen har två flänsar och kan också rullas direkt mot golvet, med ett rundjärn som bara styr riktningen. Välj vinkelspårhjul av gjutjärn om du hellre vill att hjulet ska nötas än rälsen, annars stålhjulet. Det är ju det mjukaste materialet som nöts mest!

Filtrera fram ett hjul som passar dig i vår produktsök, klicka här! 

ESD

Vårt sortiment av elektrisk ledande ESD hjul är utvecklat för att hindra att en statisk laddning byggs upp på en vagn. Ska du säkert kunna transportera känslig elektronisk utrustning utan att riskera att utsätta dina produkter för en elektrisk stöt måste du leda bort den statiska elekriciteten via vagnen, till hjulen och vidare ut i ditt golv. Naturligtvis måste golvet också vara ledande för att laddningen ska kunna ledas bort.

Filtrera fram ett hjul som passar dig i vår produktsök, klicka här!

Steghjul

Du flyttar lätt din stege med våra steghjul. Kliv upp på stegen och steghjulen fjädrar undan och stegens ben står stadigt på golvet. Fjädringsdjupet är 0 mm vid 5kg och når sitt maxvärde på 21 mm vid 20 kg belastning.

Filtrera fram ett hjul som passar dig i vår produktsök, klicka här! 

Styrhjul

Guidehjulen med precisionskullager kan användas för att centrera tex en hiss i mitten av ett hiss-schakt. Styrhjul kan också användas för horisontell styrning av gods tex i rullbanekurvor.

Filtrera fram ett hjul som passar dig i vår produktsök, klicka här!

Pallvagnshjul

Det finns många olika storlekar på och varianter av pallvagnshjul. Vårt sortiment innefattar de vanligaste storlekarna. Vanligast är hjul med PU-bana men vi har även varianter med TPU och Nylon. 

Filtrera fram ett hjul som passar dig i vår produktsök, klicka här! 

Lågbyggande hjul

Har du ont om plats på höjden, kan du använda våra lågbyggande länkhjul.

Som exemple har vi ett 35mm PU-hjul monterat i en centrumhålsbygel som klarar 100kg i dynamisk vikttålighet men det bygger inte mer än 58mm. 

Vårt lågbyggande sortiment består av PU, nylon och stålhjul. 

Filtrera fram ett hjul som passar dig i vår produktsök, klicka här! 

Cushioncaster

Cushioncaster är designad för utrustning som behöver vara mobil men när den är på plats måste den stå stabilt och vara vibrationsdämpad. Den goda designen med de multipla funktionerna ökar värdet på din utrustning. Den justerbara antivibrationskudden gör att du kan nivåjustera din utrustning och absorbera vibrationer. När du behöver flytta din utrustning, skruva upp fotkudden och rulla iväg.

Fotkudden används för att skapa ett tryck på golvet för att säkerställa att din utrustning är nivåjusterad, stillastående och vibrationsdämpad. Vid ojämnt golv, sänk först ner fotkudden på de två belastade hjulen, och därefter sänker du ner och nivellerar de andra två fotkuddarna. Skruva slutligen upp något på en av de första två fotkuddarna och nivåjustera dem. OBS! Fotplattorna är inte avsedda att lyfta belastat hjul, utan bara att skapa tryck och friktion mot golvet.

Filtrera fram ett hjul som passar dig i vår produktsök, klicka här!