LOGIVEY by Swede-Wheel

LOGIVEY är Swede-Wheels varumärke inom odrivna transportörer och lättare materialhantering. Nedan följer en övergripande presentation av sortimentet, vill du läsa mer om LOGIVEY som varumärke osv. så hittar du mer info här.

Transportörer

Odrivna rullbanor skapar effektiva flöden. Både för att förflytta gods men också som en avställningsyta. Benstöden är steglöst ställbara i höjd och rullbanebäddens lutning kan justeras till att ge önskad gravitationshjälp åt godset du vill flytta. Med en liten lutning får du hjälp att för hand skjuta fram tex ett paket vid en packstation. Med en större lutning kommer godset att rulla iväg enbart med hjälp av gravitationen.
För att ditt gods ska rulla lätt ska det alltid vara i kontakt med minst tre rullar. Placera rullarna med ett c/c mått som är godsets minsta bredd delat på tre. Är lådans eller pallens botten ojämn, eller mjuk, måste delningen göras tätare.
Våra rullbanor levereras i tre längder. Räcker det ändå inte till för att skapa önskad rullbanelängd kan du själv kapa sidoprofilerna till önskad längd. Lastkapaciteten begränsas antingen av sidoprofilerna eller av rullarnas lastkapacitet, och anges som bärighet per meter för en utbredd last. Fler benstöd ger mindre nedböjning av sidoprofilerna, därför anges lastkapaciteten per benstödsavstånd.

Läs mer om detta sortimentet här!

Kulrullar

Kulbord är ett bra sätt att bygga en rationell arbetsplats för pakethantering. Placera kulrullarna med ett c/c mått som är lådans minsta bredd delat på tre. Det finns flera olika sätt att montera kulrullarna, välj rätt modell nedan. Kulrullar är designade att användas med kulan uppåt. Vill du ändå använda den med kulan nedåt så gäller tumregeln att lastkapaciteten halveras. Livslängden påverkas också stort av hur rent och plant golvytan är.
Med clips monterar du effektivt de nedsänkta kulrullarna BUSP. Först monteras clipsen ovanifrån, därefter trycks kulrullen ner. Clipsen låser fast kulrullen.
Med clips monterar du effektivt de nedsänkta kulrullarna BUSP. Först monteras clipsen ovanifrån, därefter trycks kulrullen ner. Clipsen låser fast kulrullen.

Lär mer om detta sortimet här

Rullister

Oftast användes rullister i pallställ för genomloppsflödet av transportlådor och kartonger, first in - first out. Men du får också med våra rullister en flexibilitet att bygga dig en minirullbana efter dina egna ideer! Placera rullisterna med en delning som passar mot lådans minsta bredd delat med tre. Eller tätare om godset är tyngre!

Läs mer on detta sortiment här